Privacy Statement

Privacy Statement v.o.f. Voermans-Cillekens

Met dit privacy statement informeert v.o.f. Voermans-Cillekens (hierna te noemen VC), hoe VC omgaat met persoonsgegevens.

Artikel 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
VC is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 2. Wat is een persoonsgegeven
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd, hangt er mede vanaf of VC beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat VC deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwt VC de bankgegevens of factuur, ook als een persoonsgegeven.

Artikel 3. Persoonsgegevens die VC verwerkt
VC verwerkt persoonsgegevens, omdat aanvrager gebruik maakt van de diensten van VC en deze daarmee gegevens verstrekt, dan wel VC in staat stelt gegevens vast te leggen over de aanvraag of voorkeur.
VC heeft de volgende persoonsgegevens van de aanvrager nodig:

 1. Naam
 2. Voorna(a)m(en) of voorletter(s)
 3. Adresgegevens
 4. E-mailadres

Daarnaast verwerkt VC in het kader van geleverde diensten, de volgende gegevens die als persoonsgegevens worden gekwalificeerd:

 • Facturen
 • Technische gegevens van de installatie
 • Serienummer

Artikel 4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
VC heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. VC raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat VC hun persoonsgegevens verwerk.

Artikel 5. Verwerking, grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een afspraak/overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van VC of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere, beveiliging, preventie, IT beheer, onderzoek en analyse naar diensten, bedrijfshuishouding, intern beheer.

Artikel 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
VC verwerkt de persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden, op basis van artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie in het kader van een aanvraag
 • Het verbeteren van de inhoud van de communicatie
 • Het bieden van diensten op het internet
 • Het koppelen en analyseren van cookies aan de website

Artikel 7. De website van VC gebruikt cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag VC cookies op uw apparaat opslaan, als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft VC toestemming nodig.

VC plaats géén cookies op uw apparaat. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina’s van VC worden weergegeven.

Je toestemming geldt voor de volgende gebieden:

 • __utm.gif
  • Google-analytics.com
  • Trackingcode van Google Analytics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert
 • collect
  • Google-analytics.com
  • Gebruikt om gegevens van Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker
  • Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen
 • Facebook
  • Like us on Facebook
  • Gebruikt door de sociale netwerkdienst Facebook voor het volgen van het gebruik van embedded services

De aanvrager kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen, dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser

Artikel 8. Gegevens die door de aanvrager verstrekt worden
VC kan de gegevens die door de aanvrager verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de verstrekte informatie
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de verstrekte informatie, zoals een mail waarin de gegevens vermeld staan.

Artikel 9. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan VC zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken

Artikel 10. Hoe lang VC gegevens bewaart
VC bewaart de persoonsgegevens net zolang als de aanvrager klant blijft in het klantenbestand.

Artikel 11. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan deze website of aan VC verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Naast de verstrekte gegevens via de website, verwerkt VC persoonsgegevens in ringbanden. VC heeft technische- en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Artikel 12. Rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
De aanvrager heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens VC heeft vastgelegd. Hiervoor kan de aanvrager contact opnemen met VC, via het contactformulier op deze website.
Naast het recht op inzage heeft de aanvrager, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, de volgende rechten:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op kopie
 • Het recht op dataportabiliteit (het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van je heeft)
 • Het recht op rectificeren en aanvullen van persoonsgegevens
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming
 • Het recht om vergeten te worden
 • Het recht op bezwaar
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Het klachtenrecht

De aanvrager kan deze rechten slechts uitoefenen, voor zover de wet de aanvrager deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de aanvrager zelf is gedaan, vraagt VC om een kopie van het identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vraagt VC ook om op deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (het paspoortnummer en het burgerservicenummer) onherkenbaar te maken.

Artikel 13. Vragen
Bezoekers van deze website kunnen met vragen over dit Privacy Statement terecht bij VC. De contactgegevens staan vermeld op deze website.

Artikel 14. Beheer
Deze website staat onder beheer van VC. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Artikel 15. Disclaimer
VC is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen, zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die deze website, onze winkel en/of showroom bezoekt.

Laatste update: 06-01-2024